Driften ved Oslo Iyengar Yoga Senter AS legges ned i sin nåværende form. Årsakene er blant annet at flere av instruktørene må slutte på grunn av lang reisevei, tidsklemma og andre årsaker. Selv om de fleste ønsker å fortsette er det ikke lærere nok til å opprettholde tilbudet vi har hatt. Vi beklager dette på det sterkeste. Har du spørsmål kan du kontakte Janna Brattli på e-post This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .